Konkursy przedmiotowe 2015/2016

Szanowni Państwo, W roku szkolnym 2015/2016 Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oœświaty konkursy przedmiotowe dla szkół, podstawowych i gimnazjów województwa mazowieckiego.

Zakres konkursów obejmuje następujące przedmioty:
1) w szkołach podstawowych - język polski, matematyka;
2) w gimnazjach - język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język francuski.

Regulamin Konkursów Przedmiotowych, programy merytoryczne oraz wszystkie niezbędne wzory pism i druki znajdują się na stronie internetowej Konkursów Przedmiotowych.

Od 22 września mogą Państwo zalogować się i sprawdzić poprawność posiadanego loginu i hasła.

Loginy i hasła do Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016 pozostają takie same jak w roku ubiegłym.

W przypadku, gdyby szkoła utraciła login lub hasło z poprzedniego roku prosimy postępować wg następującej procedury:

1. Szkoła jest w posiadaniu loginu, a nie ma hasła.
Należy skorzystać z opcji "Wygeneruj nowe hasło", która znajduje się na Platformie Konkursów Przedmiotowych 2015/2016 pod adresem http://apps.konkursy.mscdn.eu/ .

Po kliknięciu w opcję "Wygeneruj nowe hasło" system poprosi Państwa o wpisanie loginu i po zatwierdzeniu, nowe hasło zostanie przesłane na adres email, który był przypisany do Państwa szkoły w poprzednim roku.

2. Szkoła nie ma ani loginu, ani hasła, a w roku ubiegłym brała udział w konkursach.
Należy skontaktować się z właściwym koordynatorem Wydziału Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w celu przypomnienia Państwu loginu szkoły i dalej postępować jak w sytuacji nr 1 (powyżej).

3. Szkoła, w poprzednich latach nie brała udziału w Konkursach Przedmiotowych
a) Należy przesyłać drogą mailową właściwemu koordynatorowi Wydziału MSCDN następujące dane: pełna nazwa szkoły, ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon do szkoły. Delegatura KO, pod którą podlega szkoła. Przydzielony szkole nowy login i hasło, osobiście odbiera dyrektor szkoły lub upoważniona przez Niego osoba, od właściwego koordynatora Wydziału MSCDN.

Wykaz wydziałów MSCDN wraz danymi teleadresowymi znajdują się na stronie www.mscdn.edu.pl oraz w §3 ust.6 str. 4 [Regulaminu Konkursów Przedmiotowych].

Regulamin Konkursów Przedmiotowych, programy merytoryczne oraz wszystkie niezbędne wzory pism i druki znajdują się na stronie internetowej Konkursów Przedmiotowych.

Sekretariat konkursów:
tel: 502505048, e-mail: konkursy@mscdn.edu.pl

administrator platformy: michal.tkaczyk@mscdn.edu.pl