LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU REJONOWEGO
KONKURS BIOLOGICZNY
GIMNAZJA

Lp. Nazwisko i imię Nazwa szkoły Delegatura KO
Delegatura KO w Ciechanowie
Delegatura KO w Ostrołęce
Delegatura KO w Płocku
Delegatura KO w Radomiu
Delegatura KO w Siedlcach
Delegatura KO w Warszawie
Konkursy Przedmiotowe 2013/2014